Word Vriend van Het Nationale Ballet

Become a Friend of Dutch National Ballet

And discover the world behind the scenes

€ 50,00

Met het voltooien van de betaling van het lidmaatschap machtig ik Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds (Incassant ID NL39ZZZ302317620000) om de jaarlijkse bijdrage (zoals aangegeven) tot wederopzegging af te schrijven van het gebruikte IBAN nummer.