Word Vriend van Nationale Opera & Ballet

Word Nationale Opera & Ballet Vriend

Word Nationale Opera & Ballet Vriend

Ondersteun beide kunstvormen en ontdek de wereld van Opera & Ballet zowel voor als achter de schermen!

Met het voltooien van de betaling van het lidmaatschap machtig ik Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds (Incassant ID NL08ZZZ502057730000) om de jaarlijkse bijdrage (zoals aangegeven) tot wederopzegging af te schrijven van het gebruikte IBAN nummer.