Eurydice - Die Liebenden, blind

Het mythische liefdesverhaal van Orpheus en Eurydice toont dat je pas weet wat je hebt, wanneer het er niet meer is. Wanneer zijn grote liefde Eurydice sterft, wordt Orpheus zich alleen maar sterker bewust van zijn gevoelens voor haar. Het doet hem besluiten haar achterna te gaan, naar de andere kant, en drijft hem tot een fundamenteel besluit wanneer hij kiest voor één laatste moment met haar.

operaforward.nl